JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2020

  • 전북
  • 2VS1
  • 울산
2020/09/15화요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

2020.06.28 울산 0:2 전북
2019.11.23 울산 1:1 전북
2019.08.16 전북 3:0 울산
2019.07.14 전북 1:1 울산
2019.05.12 울산 2:1 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
1 1 0 0 2
슈팅 3 9 0 0 12
유효슈팅 1 4 0 0 5
파울 5 8 0 0 13
경고 1
퇴장 0
코너킥 1 1 0 0 2
프리킥 4 7 0 0 11
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

울산

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 10 5 0 0 15
유효슈팅 7 3 0 0 10
파울 4 5 0 0 9
경고 2
퇴장 0
코너킥 8 5 0 0 13
프리킥 5 8 0 0 13
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 2 0 0 2

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No25.최철순 출장 0/0 1 1 0 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 1 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 2 0 0 0
No28.손준호 출장 0/0 0 3 1 0 0
No37.바로우 출장 1/0 1 1 0 0 0
No17.쿠니모토 출장 후반28(44) 0/0 0 0 0 0 0
No13.김보경 출장 후반45(15) 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 출장 0/1 0 1 0 0 0
No9.구스타보 출장 0/0 0 1 0 0 0
No51.김정훈 대기 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 교체출장 후반45 0/0 0 2 0 0 0
No44.신형민 교체출장 후반28 0/0 0 0 0 0 0
No14.이승기 대기 0/0 0 0 0 0 0
No10.무릴로 대기 0/0 0 0 0 0 0
No11.조규성 대기 0/0 0 0 0 0 0
No20.이동국 대기 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 0명