JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2020

  • 전북
  • 2VS0
  • 대구
2020/05/24일요일 16:30전주 월드컵경기장

역대전적

2019.11.03 대구 0:2 전북
2019.09.25 전북 0:2 대구
2019.07.10 대구 1:4 전북
2019.03.01 전북 1:1 대구
2018.08.22 전북 2:1 대구

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 2 0 0 2
슈팅 7 7 0 0 14
유효슈팅 3 5 0 0 8
파울 4 9 0 0 13
경고 3
퇴장 0
코너킥 1 0 0 0 1
프리킥 10 8 0 0 18
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

대구

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 0 2 0 0 2
유효슈팅 0 1 0 0 1
파울 10 6 0 0 16
경고 3
퇴장 0
코너킥 1 2 0 0 3
프리킥 4 10 0 0 14
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 2 0 0 2

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No6.최보경 출장 0/0 0 0 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 0 0 0 0
No28.손준호 출장 0/0 0 4 0 0 0
No10.무릴로 출장 후반24(9) 0/1 0 1 0 0 0
No14.이승기 출장 후반38(57) 0/0 0 0 1 0 0
No17.쿠니모토 출장 0/0 0 1 0 0 0
No7.한교원 출장 후반18(13) 0/0 0 0 0 0 0
No11.조규성 출장 0/1 0 3 2 0 0
No1.이범영 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 대기 0/0 0 0 0 0 0
No57.이수빈 교체출장 후반38 0/0 0 0 0 0 0
No13.김보경 교체출장 후반18 0/0 0 1 0 0 0
No20.이동국 대기 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 0명