JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2019

  • 전북
  • 2VS0
  • 포항
2019/03/30토요일 14:00전주 월드컵경기장

역대전적

무 2018.11.25 포항 1:1 전북
패 2018.08.15 포항 5:2 전북
패 2018.05.12 전북 0:3 포항
승 2018.04.08 포항 0:2 전북
승 2017.09.17 포항 0:4 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 2 0 0 2
슈팅 10 15 0 0 25
유효슈팅 2 6 0 0 8
파울 9 11 0 0 20
경고 3
퇴장 0
코너킥 2 4 0 0 6
프리킥 8 4 0 0 12
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 1 0 0 2

포항

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 4 2 0 0 6
유효슈팅 2 2 0 0 4
파울 8 3 0 0 11
경고 3
퇴장 0
코너킥 2 1 0 0 3
프리킥 10 12 0 0 22
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No13.이주용 출장 0/0 1 1 0 0 0
No6.최보경 출장 0/0 0 0 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 3 1 0 0
No25.최철순 출장 0/0 0 4 1 0 0
No4.신형민 출장 0/0 0 3 0 0 0
No10.로페즈 출장 0/0 0 0 0 0 0
No14.이승기 출장 후반11(5) 0/0 0 0 0 0 0
No28.손준호 출장 0/0 0 7 1 0 0
No7.한교원 출장 후반35(81) 0/0 0 0 0 0 0
No9.김신욱 출장 후반31(20) 0/1 0 0 0 0 0
No41.이재형 대기 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 대기 0/0 0 0 0 0 0
No5.임선영 교체출장 후반11 0/1 0 1 0 0 0
No27.문선민 대기 0/0 0 0 0 0 0
No20.이동국 교체출장 후반31 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 10442명