JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

KEB하나은행 K리그1 2018

  • 제주
  • 0VS0
  • 전북
2018/11/10토요일 16:00제주 월드컵경기장

역대전적

승 2018.09.15 전북 4:0 제주
승 2018.07.18 전북 1:0 제주
승 2018.04.22 제주 0:1 전북
승 2017.10.29 전북 3:0 제주
승 2017.10.08 제주 0:1 전북

경기기록

제주

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 3 9 0 0 12
유효슈팅 1 3 0 0 4
파울 4 1 0 0 5
경고 1
퇴장 0
코너킥 2 1 0 0 3
프리킥 6 7 0 0 13
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 11 11 0 0 22
유효슈팅 3 5 0 0 8
파울 6 7 0 0 13
경고 1
퇴장 0
코너킥 3 4 0 0 7
프리킥 4 2 0 0 6
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No22.김진수 출장 0/0 0 1 1 0 0
No6.최보경 출장 0/0 0 0 0 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 1 0 0 0
No4.신형민 출장 0/0 0 5 0 0 0
No28.손준호 출장 후반27(9) 0/0 0 2 0 0 0
No10.로페즈 출장 0/0 0 2 0 0 0
No14.이승기 출장 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 출장 후반18(34) 0/0 0 0 0 0 0
No20.이동국 출장 0/0 0 0 0 0 0
No88.홍정남 대기 0/0 0 0 0 0 0
No13.이주용 대기 0/0 0 0 0 0 0
No23.윤지혁 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No34.장윤호 교체출장 후반18 0/0 0 1 0 0 0
목록 관중 : 3752명