JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2019

  • 전북
  • 1VS0
  • 강원
2019/12/01일요일 15:00전주 월드컵경기장

역대전적

무 2019.08.04 강원 3:3 전북
승 2019.05.29 강원 2:3 전북
패 2019.03.17 전북 0:1 강원
승 2018.09.29 전북 3:2 강원
승 2018.08.11 전북 3:1 강원

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
1 0 0 0 1
슈팅 5 3 0 0 8
유효슈팅 1 1 0 0 2
파울 10 7 0 0 17
경고 4
퇴장 0
코너킥 2 3 0 0 5
프리킥 5 5 0 0 10
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 1 0 0 2

강원

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 4 2 0 0 6
유효슈팅 1 2 0 0 3
파울 5 5 0 0 10
경고 3
퇴장 0
코너킥 1 2 0 0 3
프리킥 11 8 0 0 19
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 0 1 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 0 0 0 0
No21.권경원 출장 0/0 0 2 1 0 0
No22.김진수 출장 0/0 0 1 1 0 0
No8.정혁 출장 0/0 0 3 1 0 0
No14.이승기 출장 후반49(6) 0/0 1 2 0 0 0
No28.손준호 출장 1/0 0 2 0 0 0
No27.문선민 출장 후반39(7) 0/0 0 2 0 0 0
No10.로페즈 출장 0/0 0 3 0 0 0
No20.이동국 출장 후반27(11) 0/0 0 1 0 0 0
No88.홍정남 대기 0/0 0 0 0 0 0
No13.이주용 대기 0/0 0 0 0 0 0
No6.최보경 교체출장 후반49 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 교체출장 후반39 0/0 0 0 0 0 0
No29.이성윤 대기 0/0 0 0 0 0 0
No17.이비니 대기 0/0 0 0 0 0 0
No11.고무열 교체출장 후반27 0/0 0 1 0 0 0
목록 관중 : 10080명