JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2020

  • 전북
  • 1VS0
  • 광주
2020/06/21일요일 18:00전주 월드컵경기장

역대전적

2017.08.19 전북 3:1 광주 FC
2017.07.19 전북 3:1 광주 FC
2017.04.30 광주 FC 1:0 전북
2016.07.30 전북 3:0 광주
2016.06.26 광주 1:1 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 8 13 0 0 21
유효슈팅 3 5 0 0 8
파울 6 8 0 0 14
경고 1
퇴장 0
코너킥 1 3 0 0 4
프리킥 7 5 0 0 12
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 0 0 0 1

광주 FC

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 4 3 0 0 7
유효슈팅 1 0 0 0 1
파울 7 5 0 0 12
경고 3
퇴장 0
코너킥 4 0 0 0 4
프리킥 7 8 0 0 15
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No6.최보경 출장 0/0 0 2 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 1 0 0 0
No28.손준호 출장 후반37(32) 0/0 0 2 0 0 0
No17.쿠니모토 출장 후반10(10) 0/0 0 0 0 0 0
No13.김보경 출장 0/0 0 3 0 0 0
No14.이승기 출장 0/0 0 1 0 0 0
No7.한교원 출장 0/1 0 0 0 0 0
No11.조규성 출장 후반28(9) 0/0 0 2 0 0 0
No1.이범영 대기 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No32.이주용 교체출장 후반37 0/0 1 0 0 0 0
No57.이수빈 대기 0/0 0 0 0 0 0
No10.무릴로 교체출장 후반10 0/0 0 1 0 0 0
목록 관중 : 0명