JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2020

  • 전북
  • 2VS2
  • 성남
2020/07/11토요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

2019.08.24 전북 1:1 성남
2019.07.07 전북 3:1 성남
2019.05.04 성남 0:0 전북
2016.09.24 전북 1:0 성남
2016.06.12 성남 2:2 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 2 0 0 2
슈팅 6 17 0 0 23
유효슈팅 2 10 0 0 12
파울 7 7 0 0 14
경고 2
퇴장 0
코너킥 3 7 0 0 10
프리킥 7 9 0 0 16
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

성남

  전반 후반 연/전 후/후
2 0 0 0 2
슈팅 6 0 0 0 6
유효슈팅 2 0 0 0 2
파울 6 8 0 0 14
경고 4
퇴장 0
코너킥 1 0 0 0 1
프리킥 7 8 0 0 15
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 1 0 0 2

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 2
No2.이용 출장 0/0 0 1 1 0 0
No26.홍정호 출장 후반0(92) 0/0 0 0 0 0 0
No6.최보경 출장 0/0 0 1 1 0 0
No32.이주용 출장 0/0 0 0 0 0 0
No44.신형민 출장 후반0(14) 0/0 0 0 0 0 0
No10.무릴로 출장 0/0 0 0 0 0 0
No17.쿠니모토 출장 0/0 0 2 0 0 0
No28.손준호 출장 0/0 0 4 0 0 0
No7.한교원 출장 0/1 0 1 0 0 0
No11.조규성 출장 후반30(9) 0/0 1 3 0 0 0
No1.이범영 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 교체출장 후반0 0/0 0 0 0 0 0
No57.이수빈 대기 0/0 0 0 0 0 0
No13.김보경 대기 0/0 0 0 0 0 0
No14.이승기 교체출장 후반0 0/1 1 1 0 0 0
목록 관중 : 0명