JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2022

  • 김천
  • 1VS2
  • 전북
2022/07/02토요일 19:00김천종합운동장

역대전적

2022.03.19 전북 1:1 김천 상무 FC

경기기록

김천 상무 FC

  전반 후반 연/전 후/후
1 0 0 0 1
슈팅 6 11 0 0 17
유효슈팅 3 3 0 0 6
파울 8 2 0 0 10
경고 1
퇴장 0
코너킥 2 5 0 0 7
프리킥 4 5 0 0 9
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 1 0 0 2

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 2 0 0 2
슈팅 3 6 0 0 9
유효슈팅 2 4 0 0 6
파울 3 4 0 0 7
경고 0
퇴장 0
코너킥 4 3 0 0 7
프리킥 9 3 0 0 12
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 1 0 0 2

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No33.박진성 출장 후반40(25) 0/0 0 0 0 0 0
No4.박진섭 출장 0/0 0 0 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No29.류재문 출장 0/0 0 0 0 0 0
No11.바로우 출장 0/0 2 0 0 0 0
No97.김진규 출장 0/0 0 2 0 0 0
No8.백승호 출장 전반39(17) 0/0 0 0 0 0 0
No21.송민규 출장 0/0 0 0 0 0 0
No30.김준홍 대기 0/0 0 0 0 0 0
No5.윤영선 대기 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 대기 0/0 0 0 0 0 0
No9.구스타보 교체출장 후반28 0/1 0 1 0 0 0
No25.최철순 교체출장 후반40 0/0 0 0 0 0 0
No36.강상윤 대기 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 2030명