JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2021

  • 전북
  • 2VS1
  • 강원
2021/03/09화요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

2020.08.30 전북 1:2 강원
2020.05.30 강원 1:0 전북
2019.12.01 전북 1:0 강원
2019.08.04 강원 3:3 전북
2019.05.29 강원 2:3 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 2 0 0 2
슈팅 2 7 0 0 9
유효슈팅 1 3 0 0 4
파울 8 6 0 0 14
경고 3
퇴장 0
코너킥 4 5 0 0 9
프리킥 6 4 0 0 10
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 2 2 0 0 4

강원

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 2 10 0 0 12
유효슈팅 1 5 0 0 6
파울 6 4 0 0 10
경고 2
퇴장 0
코너킥 0 5 0 0 5
프리킥 10 8 0 0 18
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No25.최철순 출장 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 1 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 2 1 0 0
No2.이용 출장 0/0 1 2 0 0 0
No11.바로우 출장 0/0 0 2 0 0 0
No4.최영준 출장 후반25(29) 0/0 0 1 1 0 0
No14.이승기 출장 0/0 0 2 0 0 0
No19.이지훈 출장 전반34(13) 0/0 0 0 0 0 0
No10.일류첸코 출장 0/0 0 3 0 0 0
No24.김승대 출장 후반25(9) 0/0 0 0 0 0 0
No6.최보경 대기 0/0 0 0 0 0 0
No32.이주용 대기 0/0 0 0 0 0 0
No29.류재문 교체출장 후반25 0/0 0 1 1 0 0
No13.김보경 교체출장 전반34 0/1 0 0 0 0 0
No9.구스타보 교체출장 후반25 0/1 1 0 0 0 0
목록 관중 : 2477명