JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2022

  • 전북
  • 0VS1
  • 포항
2022/03/02수요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

2021.09.01 전북 0:1 포항
2021.08.25 전북 2:0 포항
2021.04.06 포항 1:3 전북
2020.10.03 전북 0:1 포항
2020.08.01 전북 2:1 포항

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 2 6 0 0 8
유효슈팅 0 4 0 0 4
파울 7 8 0 0 15
경고 4
퇴장 0
코너킥 3 3 0 0 6
프리킥 8 10 0 0 18
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 2 2 0 0 4

포항

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 9 6 0 0 15
유효슈팅 4 4 0 0 8
파울 8 10 0 0 18
경고 2
퇴장 0
코너킥 4 1 0 0 5
프리킥 9 10 0 0 19
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No33.박진성 출장 후반0(23) 0/0 0 0 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No4.박진섭 출장 0/0 0 1 0 0 0
No25.최철순 출장 0/0 0 0 0 0 0
No28.맹성웅 출장 후반30(10) 0/0 0 4 1 0 0
No8.백승호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No66.한승규 출장 후반19(27) 0/0 0 2 0 0 0
No14.이승기 출장 후반0(13) 0/0 0 1 1 0 0
No88.박규민 출장 후반0(21) 0/0 0 1 0 0 0
No9.구스타보 출장 0/0 0 2 1 0 0
No41.황병근 대기 0/0 0 0 0 0 0
No6.최보경 대기 0/0 0 0 0 0 0
No23.김진수 교체출장 후반0 0/0 0 0 0 0 0
No21.송민규 교체출장 후반0 0/0 0 1 0 0 0
No13.김보경 교체출장 후반0 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 교체출장 후반19 0/0 0 1 0 0 0
목록 관중 : 2160명