JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

ข้อมูลตั๋วเข้าชม

ตั๋วเข้าชมเกมในบ้านและข้อมูลการรับชม

맴버십가입   입장권예매
티켓링크로이동
IOS APP 안드로이드 APP
※ อาจมีการเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการละเมิดกฎพื้นฐานสำหรับการดูเกมแข่งขันได้

แนวทางปฎิบัติการป้องกันโควิด 19

경기장 경기장

รับวัคซีน

 •  

  โซน N (ระบุที่นั่ง)

 •  

  โซนวาลู W

 •  

  โซนชิดขอบสนาม H

 •  

  สกายบ็อกซ์

 •  

  โซนเซนชัวส์

 •  

  โซน W ขอบ

 •  

  โซนชิดขอบสนาม A

 •  

  S존โซน S

 • 1L

  ที่นั่งครอบครัว

 • 1K-1

  ที่นั่งคู่ A

 • 1F

  ที่นั่งโต๊ะ

 • 1F-1

  โซนที่นั่งคู่ H

 • 1K

  โซนสเปเชี่ยล

 • 2J

  ที่นั่งสกาย

 • 2K,2H

  ที่นั่งตรงกลาง

 •  

  ที่นั่งทั่วไป

ไม่ได้รับวัคซีน

 •  

  โซน E (ระบุที่นั่ง)

ค่าตั๋วชมการแข่งขันนัดเยือน ปี 2021(หน้าสนาม)

ประเภท

ผู้ใหญ่

เยาวชน

เด็ก(ต้น)

เด็กเล็ก

โซนเซนชัวส์

BIG

45,000

45,000

35,000

35,000

ทั่วไป

42,000

42,000

33,000

33,000

โซนชิดขอบสนาม W ที่นั่ง H1
(1D)

BIG

33,000

33,000

23,000

23,000

ทั่วไป

30,000

30,000

20,000

20,000

โซนชิดขอบสนาม W ที่นั่ง H1
(1C)

BIG

30,000

30,000

21,000

21,000

ทั่วไป

27,000

27,000

18,000

18,000

โซนชิดขอบสนาม W ที่นั่ง A1
(1M)

BIG

27,000

27,000

19,000

19,000

ทั่วไป

24,000

24,000

18,000

18,000

โซนชิดขอบสนาม W ที่นั่ง A1
(1N)

BIG

25,000

25,000

18,000

18,000

ทั่วไป

22,000

22,000

16,000

16,000

โซนวาลู W

BIG

22,000

14,000

11,000

11,000

ทั่วไป

20,000

13,000

10,000

10,000

โซน W ขอบ

BIG

20,000

12,000

9,000

9,000

ทั่วไป

18,000

10,000

8,000

8,000

โซน E
(ระบุที่นั่ง)

BIG

15,000

8,000

6,000

6,000

ทั่วไป

13,000

7,000

5,000

5,000

โซน N
(ระบุที่นั่ง)

BIG

15,000

8,000

6,000

6,000

ทั่วไป

13,000

7,000

5,000

5,000

สเปเชี่ยลโซน

BIG

35,000

30,000

30,000

25,000

ทั่วไป

32,000

27,000

27,000

22,000

ที่นั่งคู่ A

BIG

35,000

ทั่วไป

32,000

ที่นั่งครอบครัว

BIG

29,000

23,000

23,000

20,000

ทั่วไป

26,000

21,000

21,000

14,000

ที่นั่งคู่ H

BIG

40,000

ทั่วไป

37,000

ที่นั่งโต๊ะ

BIG

40,000

35,000

35,000

28,000

ทั่วไป

37,000

30,000

30,000

25,000

ที่นั่งตรงกลาง

BIG

30,000

23,000

23,000

18,000

ทั่วไป

28,000

21,000

21,000

16,000

ที่นั่งสกาย

BIG

24,000

18,000

18,000

13,000

ทั่วไป

22,000

16,000

16,000

11,000

ที่นั่ง S
(ที่นั่งระยะไกล)

15,000

8,000

6,000

6,000

แยกออกไปหรือตกลงร่วมกันตามข้อกำหนดของอีกฝ่าย

ค่าตั๋วชมการแข่งขันนัดเยือน ปี 2021(การจอง)

ประเภท

ผู้ใหญ่

เยาวชน

เด็ก(ต้น)

เด็กเล็ก

โซนเซนชัวส์

BIG

44,000

44,000

34,000

34,000

ทั่วไป

41,000

41,000

32,000

32,000

โซนชิดขอบสนาม W ที่นั่ง H1
(1D)

BIG

32,000

32,000

22,000

22,000

ทั่วไป

29,000

29,000

19,000

19,000

โซนชิดขอบสนาม W ที่นั่ง H1
(1C)

BIG

29,000

29,000

20,000

20,000

ทั่วไป

26,000

26,000

17,000

17,000

โซนชิดขอบสนาม W ที่นั่ง A1
(1M)

BIG

26,000

26,000

18,000

18,000

ทั่วไป

23,000

23,000

17,000

17,000

โซนชิดขอบสนาม W ที่นั่ง A1
(1N)

BIG

24,000

24,000

17,000

17,000

ทั่วไป

21,000

21,000

15,000

15,000

โซนวาลู W

BIG

21,000

13,000

10,000

10,000

ทั่วไป

19,000

12,000

9,000

9,000

โซน W ขอบ

BIG

19,000

11,000

8,000

8,000

ทั่วไป

17,000

9,000

7,000

7,000

โซน E
(ระบุที่นั่ง)

BIG

14,000

7,000

5,000

5,000

ทั่วไป

12,000

6,000

4,000

4,000

โซน N
(ระบุที่นั่ง)

BIG

14,000

7,000

5,000

5,000

ทั่วไป

12,000

6,000

4,000

4,000

สเปเชี่ยลโซน

BIG

34,000

29,000

29,000

24,000

ทั่วไป

31,000

26,000

26,000

21,000

ที่นั่งคู่ A

BIG

34,000

ทั่วไป

31,000

ที่นั่งครอบครัว

BIG

28,000

22,000

22,000

19,000

ทั่วไป

25,000

20,000

20,000

13,000

ที่นั่งคู่ H

BIG

39,000

ทั่วไป

36,000

ที่นั่งโต๊ะ

BIG

39,000

34,000

34,000

27,000

ทั่วไป

36,000

29,000

29,000

24,000

ที่นั่งตรงกลาง

BIG

29,000

22,000

22,000

17,000

ทั่วไป

27,000

20,000

20,000

15,000

ที่นั่งสกาย

BIG

23,000

17,000

17,000

12,000

ทั่วไป

21,000

15,000

15,000

10,000

ที่นั่ง S
(ที่นั่งระยะไกล)

13,000

7,000

5,000

5,000

แยกออกไปหรือตกลงร่วมกันตามข้อกำหนดของอีกฝ่าย


ช่องทางการจอง

จองผ่านอินเตอร์เน็ต http://www.ticketlink.co.kr/
จองผ่านโทรศัพท์ 1588-7890

·สำหรับท่านที่จองผ่านโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต หลังจากยืนยันหมายเลขการจองที่ช่องขายตั๋วในสนามแล้วสามารถรับตั๋วหรือสามารถเข้าสนามได้ด้วยโมบายทิกเก็ต

แนะนำสกายบ็อกซ์

※ ท่านที่ต้องการซื้อ SKYBOX กรุณาติดต่อผ่านโทรศัพท์ มีจำหน่ายทั้งตั๋วรายปีและรายครั้ง(ติดต่อ :063-210-5806)